“Nëse Do E Jepnit Vetëm Zeqatin, Nuk Do Të Kishte Varfëri Në Botë” Sulltani Mesazh Arabëve..

Presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se në botë ndoshta nuk do të kishte varfëri nëse muslimanët e vendeve të pasura me naftë në vendet e varfra do të jepnin zeqatin, përkatësisht lëmoshën që japin muslimanët në mundësi, në baza vjetore 2,5 për qind nga pasuria totale e tyre.

“Nëse do e jepnit vetëm zeqatin, nuk do të kishte varfëri në botë” Sulltani mesazh arabëve..

Related Posts