Pamje të tme’rrshme, derrat e uritur hanë njëri-tjetrin për së gjalli

Pamje të fri kshme janë publikuar nga aktivistët e “Meat The Vi c tims” ku në një fermë derrat e uritur kishin filluar që të hanin njëri tjetrin të gjallë.

Hetimi i fshehtë u drejtua nga e Tuesday Goti, një aktiviste me kohë të plotë që e etiketoi përvojën si “absolutisht shq etë suese”.